Usługi dodatkowe

Przeładunki:

Nasza firma oferuje również możliwość przeładunków towaru (wejście/wyjście),z możliwością jego przechowywania w wymaganych warunkach do momentu odbioru.

Przepakowywanie i Sortowanie:

Oferujemy również możliwość przepakowywania i sortowania towaru wg potrzeby klienta.